2011 MONGOLIA BIRD PHOTO CONTEST

2011 ОНЫ МОНГОЛЫН ШУВУУНЫ ФОТО ЗУРГИЙН УРАЛДААН

Санаачлан зохион байгуулагчид:

   Зэрлэг амьтан судлах хамгаалах төв

   Монголын шувуу ажиглагчдын клуб

Organizers:

   Wildlife Science and Conservation Center of Mongolia

    Mongolian Bird Watching Club

Дүрэм / Rules